Τοποθετημένη στο κέντρο της Ευρώπης, η Ελβετία είναι ένα διεθνώς καταξιωμένο οικονομικό κέντρο. Ωφελημένη από τις ισχυρές σχέσεις με την ΕΕ,χωρίς να είναι ένα από τα κράτη μέλη της, επιτρεπει μια αυτονομία στα εσωτερικά της ζητήματα. Η Ελβετία είναι μια συνομοσπονδία: κάθε καντόνι λειτουργεί αυτόνομα. Χάριν στο ευνοϊκό φορολογικό σύστημά τους, οι ελβετικές επιχειρήσεις είναι ιδανικές για διεθνή φορολογικό σχεδιασμό.

Η Νέα σου Εταιρεία

Η νέα σου εταιρεία στην Ελβετία θα μπορούσε να σου προσφέρει οφέλη στην καθαρή φορολογία των κερδών σου που μπορεί φτάσουν και το 50% σε σχέση με μια άλλη χώρα της ΕΕ.
Η διαδικασία ίδρυσης στο σύνολο της παρέχεται από την Ελλάδα. Δεν είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε την Ελβετία.

 

Τόσο απλά. Ξεκίνα Σήμερα.

Διαλέγεις Ελβετία - Διαλέγεις Κύρος

Η Ελβετία προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστευτικότητας για το διεθνή επιχειρηματία. Σύμφωνα με το γεγονός ότι έχει μια εξαιρετικά σταθερή πραγματικότητα από το παρελθόν, την κάνει μια έξυπνη επιλογή για διεθνή φορολογικό προγραμματισμό υψηλού κύρους.

Χαμηλά. Και Σταθερά.

Σταθερή Εταιρική Φορολόγηση
( στην Ελβετία )

≃ 12 %

Φορολόγηση Μερίσματος
( στην Ελβετία )

0 %*

Φορολόγηση Μερίσματος
( στην Ελλάδα )

5 %

*Ισχύει μόνο σε περίπτωση που δημιουργηθεί νόμιμο φορολογικό σχήμα.

Αποταμιεύστε Σήμερα, τους Φόρους που θα Γλιτώσετε Νόμιμα.