Η Ελλάδα βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μια στρατηγική γεωγραφική θέση που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική. Μέλος της ΕΕ από το 1981, η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωζώνη το 2001, στο ΝΑΤΟ από το 1952 και ιδρυτικό μέλος των Ηνωμένων Εθνών (1945). Κατατάσσεται στις ανεπτυγμένες χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και είναι η 22η καλύτερη χώρα από άποψη ποιότητας ζωής στον κόσμο.

Πιο φορολογικά αποδοτικός τύπος εταιρείας : N.E.P.A. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης για δραστηριότητες ιστιοπλοΐας)

Η νέα σας ελληνική εταιρεία N.E.P.A. έχει το πιο ευνοϊκό φορολογικό σύστημα στον κόσμο για ναυτιλιακές δραστηριότητες, με πραγματικό εταιρικό φορολογικό συντελεστή μηδέν τοις εκατό 0%.Ενδεχομένως η μόνη χώρα στον κόσμο με μηδενικό φόρο στις επιχειρήσεις γιώτινγκ.

 

Ενημερωθείτε. Ξεκινήστε την επιχείρησή σας στο γαλάζιο της Μεσογείου σήμερα!

Μέσω της Ελλάδας επιλέγετε μια στρατηγική θέση μεταξύ Ανατολής και Δύσης

Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε δύο πυλώνες: ο τουρισμός και η ναυτιλία είναι οι δύο σημαντικότεροι κλάδοι της χώρας που συμβάλλουν σημαντικά στο ΑΕΠ, καθώς και αποτελούν μεγάλη πηγή συναλλάγματος. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τις βιομηχανίες Logistics καθώς και τα κέντρα δεδομένων πληροφορικής με μεγάλους επενδυτές τη Microsoft και την Amazon.

Γρήγορα στοιχεία

Ο γενικός φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις είναι 22% με προβλεπόμενη μείωση στο 20% έως το 2022. Ο φορολογικός συντελεστής διαχωρισμού για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός Ε.Ε. είναι 5%. Επίσης, από το 2019 ισχύει ένα νέο καθεστώς φόρου 7% για τους συνταξιούχους μετανάστες.

 

Βρείτε παρακάτω όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους ελληνικών εταιρειών.

Είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στην Ελλάδα!