Η φορολογία σας θα μπορούσε ενδεχομένως να μειωθεί με την ίδρυση μίας εταιρίας στην Μάλτα. H CALLAMUS μέσω των τοπικών συνεργατών της (δικηγόροι-ορκωτοί ελεγκτές), παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στην γειτονική Μάλτα.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην Μάλτα

Η νέα σου εταιρεία στην Μάλτα θα μπορούσε να σου προσφέρει οφέλη στην καθαρή φορολογία των κερδών σου που μπορεί φτάσουν και το 50% σε σχέση με μια άλλη χώρα της ΕΕ.
Η διαδικασία ίδρυσης στο σύνολο της παρέχεται από την Ελλάδα. Δεν είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε τη Μάλτα.

 

Η χώρα με την χαμηλότερη φορολογία στη ΕΕ.

Διαλέγεις Μάλτα - Διαλέγεις Ευελιξία

Η σύσταση εταιρείας στην Μάλτα προτείνεται για τον επιχειρηματία που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί διεθνώς. Η Μάλτα συνιστάται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, προμήθειες, ναυτιλιακά, εμπόριο καθώς και στο χώρο του Cryptocurrency και FINTEC. Είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει Ευρώ.

Συντελεστές Φορολογίας

Σταθερή Εταιρική Φορολόγηση (στην Μάλτα)

5 %

Φορολόγηση Μερίσματος (στην Μάλτα)

0 %

Φορολόγηση Μερίσματος (στην Ελλάδα)

5 %

Αποταμιεύστε Σήμερα, τους Φόρους που θα Γλιτώσετε Νόμιμα.

Ή καλέστε μας : +30 210 4294958