Εξετάστε μια ενδεχόμενη μείωση της φορολογία σας με την ίδρυση μίας εταιρίας στo Hong Kong. H CALLAMUS μέσω των συνεργατών της στο Hong Kong , παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους, μειώνοντας νόμιμα την φορολογία τους, στηρίζοντας τους οργανωτικά και φορολογικά σε κάθε τους προσπάθεια στο Hong Kong.

Εταιρεία στο Hong Kong

Η νέα σου εταιρεία στo Hong Kong θα σου προσφέρει οφέλη στην καθαρή φορολογία των κερδών σου που μπορεί φτάσουν μέχρι και το 80% σε σχέση με μια άλλη χώρα της ΕΕ.
Η διαδικασία ίδρυσης στο σύνολο της παρέχεται από την Ελλάδα. Δεν είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε το Ηοng Kong.

 

Τόσο απλά. Ξεκίνα Σήμερα.

Διαλέγεις Hong Kong - Διαλέγεις Πρόσβαση σε Διεθνείς Αγορές

Η χρήση των εταιρειών στο Hong Kong τις κάνει ιδανικές για εισαγωγές & εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών εντός & εκτός Ε.Ε & Ασίας καθώς και τριγωνικό εμπόριο, παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών, επενδυτικές εταιρίες – Ναυτιλιακά, εταιρίες πληροφορικής και διαφημιστικές Εταιρίες, ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων, συναλλαγές με υπεράκτιες εταιρίες (offshore), εταιρίες συμμετοχών (Holding Companies) – Απαλλαγή φορολογίας στo Hong Kong για εισπραττόμενα μερίσματα από το εξωτερικό, Asset protection

Συντελεστές Φορολογίας

Σταθερή Εταιρική Φορολόγηση (στο Hong Kong)

8.25 %

(Δυνατότητα ακόμα και μηδενικής φορολογίας)

Ο Έμπιστος συνεργάτης σας στο Hong Kong.

Ή καλέστε μας : +30 210 4294958