Εξετάστε μια ενδεχόμενη μείωση της φορολογία σας με την ίδρυση μίας εταιρίας στην Κύπρο. H CALLAMUS μέσω των μακροχρόνιων συνεργατών της στην Κύπρο, παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους, μειώνοντας νόμιμα την φορολογία τους, στηρίζοντας τους οργανωτικά και φορολογικά σε κάθε τους προσπάθεια εκεί. Επίσης δημιουργήστε ένα Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα (ΚΔΚ) για να τακτοποιήσετε την διαδοχή της κληρονομίας σας με το πιο αποτελεσματικό και λιγότερα φορολογήσιμο τρόπο! Ένα ΚΔΚ δεν υπόκεινται σε καμία φορολογία στην Κύπρο από την στιγμή που οι δικαιούχοι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και το καταπίστευμα δεν κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην Κύπρο

Η νέα σου εταιρεία στην Κύπρο θα σου προσφέρει οφέλη στην καθαρή φορολογία των κερδών σου που μπορεί φτάσουν μέχρι και το 50% σε σχέση με μια άλλη χώρα της ΕΕ.
Η διαδικασία ίδρυσης στο σύνολο της παρέχεται από την Ελλάδα. Δεν είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε την Κύπρο.

Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα (ΚΔΚ)

Δημιουργήστε ένα Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα (ΚΔΚ) για να τακτοποιήσετε την διαδοχή της κληρονομίας σας με το πιο αποτελεσματικό και λιγότερα φορολογήσιμο τρόπο! Ένα ΚΔΚ δεν υπόκεινται σε καμία φορολογία στην Κύπρο από την στιγμή που οι δικαιούχοι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και το καταπίστευμα δεν κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.

Διαλέγεις Κύπρο - Διαλέγεις Σταθερότητα

Η χρήση των Κυπριακών ΕΠΕ τις κάνει ιδανικές για εισαγωγές & εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών εντός & εκτός Ε.Ε καθώς και τριγωνικό εμπόριο, παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών, επενδυτικές εταιρίες – Ναυτιλιακά, εταιρίες πληροφορικής και διαφημιστικές Εταιρίες, ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων, συναλλαγές με υπεράκτιες εταιρίες (offshore), εταιρίες συμμετοχών (Holding Companies) – Απαλλαγή φορολογίας στην Κύπρο για εισπραττόμενα μερίσματα από το εξωτερικό, αγορά και κατοχή ακίνητου στην Ελλάδα στο όνομα της Κυπριακής εταιρίας (χωρίς πόθεν έσχες και υψηλή φορολογία)-Asset protection

Συντελεστές Φορολογίας

Σταθερή Εταιρική Φορολόγηση
(στην Κύπρο)

12.5 %

Φορολόγηση Μερίσματος
(στην Κύπρο)

0 %

Φορολόγιση μερίσματος
(για φορ/κους κατοίκους Ελλάδα)

0 %

Ο Έμπιστος συνεργάτης σας στην Κύπρο.

Καλέστε μας : +30 210 4294958

Στείλτε μας μήνυμα : +30 698 27 95 249