Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Οι χώρες στις οποίες προσφέρουμε άνοιγμα εταιρικού και προσωπικού λογαριασμού στο εξωτερικό είναι οι ακόλουθες:

Άνοιγμα λογαριασμού στην Κύπρο (Ε.E) (Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης του λογαριασμού στη Κύπρο είναι 500 Ευρώ)

Άνοιγμα λογαριασμού στην Αμερική (Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 100 $)

Άνοιγμα λογαριασμού στη Γερμανία (Ε.E) ( Ηλεκτρονικό Τραπεζικό Ίδρυμα ) (Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 100 Eυρώ)

Άνοιγμα λογαριασμού στη Μαυροβούνιο (Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 100 Ευρώ)

Άνοιγμα λογαριασμού στην Ελβετία (Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 50,000 Eυρώ)

Άνοιγμα λογαριασμού στην Ηνωμένο Βασίλειο ( Ηλεκτρονικό Τραπεζικό Ίδρυμα ) (Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 100 Eυρώ)

Άνοιγμα λογαριασμού στη Βουλγαρία (Ε.E) (Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 100 Eυρώ)

 

Η χρέωση της Callamus για την διεκπεραίωση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ( προσωπικού ή εταιρικού ) είναι 1000 ευρώ προπληρωμένο. Για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο υπάρχει μία έξτρα χρέωση της τάξεως των 300 ευρώ.

Εγγυόμαστε 100% επιτυχία στο άνοιγμα λογαριασμού λόγο πολυετής εμπειρίας.

Η εχεμύθεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εγγυημένη!

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Callamus δεν είναι τράπεζα ,δεν επιζητεί και δεν δέχεται καταθέσεις 
×