Ίδρυση εταιρίας στη Κύπρο

Reliable EU incorporation!

Μειώστε την φορολογία σας με την ίδρυση μίας εταιρίας στην Κύπρο. H CALLAMUS μέσω του γραφείου της στην Κύπρο, παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων του, μειώνοντας νόμιμα την φορολογία τους, στηρίζοντας τους οργανωτικά και φορολογικά σε κάθε τους προσπάθεια.

Πλεονεκτήματα Χώρας

Με τη χρήση Κυπριακών εταιριών ο επιχειρηματίας έχει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Από τη στιγμή που μπήκε η Κύπρος στην ΕΕ (κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι εταιρίες της ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ offshore
 • Τα τιμολόγια που εκδίδουν Κυπριακές Εταιρίες αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας
 • Μειώνει τον επιχειρηματικό του κίνδυνο ως φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα
 • Μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές ( οι φορολογία στα κέρδη είναι 12.5% + 2.5% φορολογία μερίσματος = τελική φορολογία 15% για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος )
 • Αποφεύγει την τυπολατρία του ελληνικού λογιστικού συστήματος
 • Μειώνει το κόστος λογιστικής παρακολούθησης της εταιρίας
 • Αποκτά ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό προφίλ

Επιπροσθέτως η χρήση των Κυπριακών ΕΠΕ στην Ελλάδα τις κάνει ιδανικές  για:

 • Εισαγωγές – Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών εντός & εκτός Ε.Ε καθώς και τριγωνικό εμπόριο
 • Παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών
 • Επενδυτικές εταιρίες – Ναυτιλιακά
 • Εταιρία πληροφορικής- Διαφημιστική Εταιρία
 • Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων
 • Συναλλαγές με υπεράκτιες εταιρίες (offshore)
 • Εταιρίες Συμμετοχών (Holding Companies) – Απαλλαγή φορολογίας στην Κύπρο για εισπραττόμενα μερίσματα από το εξωτερικό
 • Αγορά και κατοχή ακίνητου στην Ελλάδα στο όνομα της Κυπριακής εταιρίας (χωρίς πόθεν έσχες και υψηλή φορολογία)-Asset protection

Φορολογικοί Συντελεστές

Τα σημαντικότερα σημεία για το φορολογικό και νομικό πλαίσιο στην Κύπρο είναι:

 1. Η φορολογία των εταιρικών κερδών είναι 12,5%
 2. Δεν υπάρχει φορολογία μερίσματος στην Κύπρο
 3. Η φορολογία των μερισμάτων για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος είναι 2.5%
 4. Υπάρχουν 50 συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας υπογεγραμμένες μεταξύ Κύπρου και άλλων χώρων,συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας 
Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο, την Ελληνική και ξένη φορολογική νομοθεσία.

Κόστος Ίδρυσης

ΠΑΚΕΤΟ = ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ+ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΦΠΑ (VAT No) + ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ( Visa & Online Banking) + ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ : 1650 ΕΥΡΩ

 Η διαδικασία ίδρυσης  παρέχεται από την Ελλάδα ! Δεν ειναί απαραίτητο να επισκευτείτε την Κύπρο!

×