Ίδρυση - Σύσταση Εταιρείας ΙΚΕ

Reliable EU incorporation!

Η Ελλάδα βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη και η γεωγραφική της θέση τη καθιστά ένα σταυροδρόμι καθοριστικής σημασίας που συνδέει τη Ευρώπη με  Ασία και  Αφρική. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981,της Ευρωζώνης από το 2001 του ΝΑΤΟ από το 1952 και ιδρυτικό μέλος του ΟΗΕ(1945).Κατατάσσεται στις αναπτυγμένες χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και είναι η 22η καλύτερη χώρα σε επίπεδο ποιότητας ζωής στον κόσμο.