Ίδρυση εταιρίας στη Μάλτα

Reliable EU incorporation!

Μειώστε την φορολογία σας με την ίδρυση μίας εταιρίας στην Μάλτα. H CALLAMUS μέσω των τοπικών συνεργατών της (ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές), παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στην γειτονική Μάλτα.