Ίδρυση εταιρίας στη Ρουμανία

Reliable EU incorporation!

Μείωσε την φορολογία σου με την ίδρυση μίας εταιρίας στην Ρουμανία. H CALLAMUS παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στην γειτονική Ρουμανία, μειώνοντας την φορολογία τους νόμιμα, στηρίζοντάς τους οργανωτικά και φορολογικά σε κάθε τους προσπάθεια. Η Callamus στηρίζει την βιωσιμότητα του Έλληνα επιχειρηματία σε καθημερινή βάση.