Ίδρυση εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Reliable EU incorporation!

Η αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Limited Liability Company) είναι μία εταιρική μορφή που επιτρέπει στους συμμετέχοντες σε αυτή  να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες όχι μόνο εντός της χώρας ίδρυσης αλλά και με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο και ως εκ τούτου αποτελεί την ιδανική επιλογή για κάποιον που επιθυμεί η εταιρεία του να αποκτήσει αξιοπιστία αλλά και διεθνές προφίλ.

Η εταιρική μορφή αγγλικής LLC ιδρύεται τουλάχιστον από ένα ή και περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εθνικότητας ή χώρας δικαιοδοσίας αντίστοιχα. Μπορεί και ο διευθυντής (εκπρόσωπος) να είναι ταυτόχρονα και μέτοχος (μονοπρόσωπη ΕΠΕ).

Το βρετανικό φορολογικό δίκαιο ως προς το συγκεκριμένο τύπο εταιρείας παρέχει πληθώρα ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων , γεγονός που καθιστά την ίδρυση της αρκετά ελκυστική.

Πλεονεκτήματα  Χώρας

Με τη χρήση - ίδρυση εταιρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ο επιχειρηματίας έχει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα: 

 • Τα τιμολόγια που εκδίδουν οι Εταιρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.Ο λόγος είναι ότι η Αγγλία δεν εντάσσεται στις χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
 • Δεν υπάρχει φορολογία μερίσματος στην Αγγλία αλλά ούτε και στην Ελλάδα για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος.
 • Μειώνει τον επιχειρηματικό του κίνδυνο ως φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα
 • Μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές
 • Αποφεύγει την τυπολατρία του ελληνικού λογιστικού συστήματος
 • Μειώνει το κόστος λογιστικής παρακολούθησης της εταιρίας
 • Αποκτά ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό προφίλ
 • Μιώνει το χρονο ίδρυσης σε μία ημέρα
 • Το καταβλητέο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής ανέρχεται στο ποσό της 1£ (Λίρας Αγγλίας).

Επιπροσθέτως η χρήση των εταιρειών ΕΠΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα τις κάνει ιδανικές για:

 • Παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών
 • Επενδυτικές εταιρίες – Ναυτιλιακά
 • Εταιρία πληροφορικής- Διαφημιστική Εταιρία
 • Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων
 • Συναλλαγές με υπεράκτιες εταιρίες (offshore)
 • Εταιρίες Συμμετοχών (Holding Companies) – Απαλλαγή φορολογίας στην Αγγλία για εισπραττόμενα μερίσματα από το εξωτερικό
 • Αγορά και κατοχή ακίνητου στην Ελλάδα στο όνομα της εγγλέζικης εταιρίας (χωρίς πόθεν έσχες) 

 

Φορολογικοί  Συντελεστές

Τα σημαντικότερα σημεία για το φορολογικό και νομικό πλαίσιο στο Ηνωμένο  είναι:

 • Η φορολογία των εταιρικών κερδών είναι 18%για το 2019 και 17% για το 2020
 • Δεν υπάρχει φορολογία μερίσματος

 Υπάρχουν 100 συν συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας υπογεγραμμένες μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χώρων,συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας

 Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο, την Ελληνική και ξένη φορολογική νομοθεσία.

 

Κόστος  ίδρυσης

ΠΑΚΕΤΟ = ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ +ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ + ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ: 690 £

 

Η διαδικασία ίδρυσης και ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού παρέχεται από την Ελλάδα ! Δεν είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε το Ηνωμένο Βασίλειο!

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μια αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.

×