Ίδρυση εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Reliable non EU incorporation!

Η Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ( Limited Liability Company ) είναι η συνηθέστερη εταιρική μορφή που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για κάποιον που επιθυμεί περιορισμένη ευθύνη από την εταιρεία του αλλά και αξιοπιστία με το διεθνές προφίλ του Λονδίνου.