Ίδρυση Εταιρείας στο Delaware ( ΗΠΑ )

Reliable non-EU incorporation!

Οι Αμερικάνικες εταιρείες Ε.Π.Ε (LLCs) αποτελούν πολύ γνωστές εταιρικές μορφές για διεξαγωγή διεθνών δραστηριοτήτων. Το Delaware έχει την φήμη ως η προτιμώμενη πολιτεία των Η.Π.Α. για την ίδρυση εταιρειών. Το νομικό πλαίσιο της πολιτείας προστατεύει τα στοιχεία και τις προσωπικές πληροφορίες των ιδιοκτητών ενώ επίσης δεν απαιτούνται τα στοιχεία των μελών και των διευθυντών μιας εταιρείας να δημοσιεύονται. Επιπροσθέτως δεν υπάρχει φορολογία στα κέρδη (federal & state tax) αλλά και στα μερίσματα (dividend tax) για εισοδήματα της εταιρίας που πηγάζουν εκτός Η.Π.Α.