Ίδρυση εταιρίας στην Ανδόρρα

Reliable non EU incorporation!

Χαρακτηριστικά  Χώρας

Η Ανδόρρα, που ονομάζεται επισήμως Πριγκιπάτο της Ανδόρρας, είναι ένα μικρό κυρίαρχο κράτος στη νοτιοδυτική Ευρώπη, που βρίσκεται στα ανατολικά Πυρηναία Όρη και συνορεύει με την Ισπανία και τη Γαλλία. Είναι το έκτο μικρότερο κράτος στην Ευρώπη, με έκταση 468 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό που υπολογίζεται ότι έφτανε τους 85.000 κατοίκους το 2012. Η πρωτεύουσά του, η Ανδόρρα λα Βέλλα, είναι η Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με το μεγαλύτερο υψόμετρο, 1.023 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Η επίσημη γλώσσα είναι η καταλανική, μολονότι μιλιούνται ευρέως και η ισπανική, η πορτογαλική και η γαλλική.

Δημιουργήθηκε αρχικά βάσει μιας χάρτας του 988 μ.Χ, ενώ το σημερινό Πριγκιπάτο ιδρύθηκε το 1278 μ.Χ. Είναι γνωστό ως πριγκιπάτο εφόσον το πολίτευμά του είναι η μοναρχία, με επικεφαλής δύο συνηγεμόνες, τον Ισπανό Ρωμαιοκαθολικό Επίσκοπο του Ουρζέλ και τον Πρόεδρο της Γαλλίας.

Η Ανδόρρα δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην πράξη το νόμισμά της είναι το ευρώ. Έγινε μέλος του ΟΗΕ το 1993.

 

Φορολογικοί Συντελεστές

Λόγω των πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται η ίδρυση εταιρίας στην Ανδόρρα, η χώρα αυτή είναι ένας από τους ελκυστικότερους τομείς δικαιοδοσίας στην Ευρώπη:

 • μέγιστος φόρος νομικών προσώπων 10% επί των κερδών
 • φόρος νομικών προσώπων 2% επί των κερδών για εταιρίες που ασχολούνται με:
  - το διεθνές εμπόριο
  - τη διεθνή διαχείριση άυλων στοιχείων ενεργητικού
  - τις διεθνείς επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις. Τα εν λόγω μοντέλα φόρου νομικών προσώπων ύψους 2% υπόκεινται σε ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις.
 • Φοροαπαλλαγή για ορισμένες εταιρίες συμμετοχών
 • Η Ανδόρρα έχει το μικρότερο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ / φόρο επί των πωλήσεων), που είναι 4,5%
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις εταιρίες είναι περίπου 14%

 

Είδη Εταιριών

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι εταιριών περιορισμένης ευθύνης:

 1. Societat Limitada (S.L.)
  Αυτού του τύπου οι εταιρία αποτελεί τη συνήθη μικρή οικογενειακή επιχείρηση με περιορισμένο αριθμό μετόχων, με ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση 3.000 ευρώ.
 2. Societat Anònima (S.A.)
  Αυτού του τύπου οι εταιρία αποτελεί τη συνήθη μορφή επιχείρησης με μεγάλο αριθμό διαφορετικών μετόχων, με ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση 60.000 ευρώ.
×