Ίδρυση εταιρίας στην Ελβετία

Reliable non EU incorporation!

Τοποθετημένη στο κέντρο της Ευρώπης, η Ελβετία είναι ένα διεθνώς καταξιωμένο οικονομικό κέντρο. Ωφελημένη από τις ισχυρές σχέσεις με την ΕΕ,χωρίς να είναι ένα από τα κράτη μέλη της, επιτρεπει μια αυτονομία στα εσωτερικά της ζητήματα. Η Ελβετία είναι μια συνομοσπονδία: κάθε καντόνι λειτουργεί αυτόνομα. Χάριν στο ευνοϊκό φορολογικό σύστημά τους, οι ελβετικές επιχειρήσεις είναι ιδανικές για διεθνή φορολογικό σχεδιασμό.