Ίδρυση εταιρίας στο Αϊμάν (ΗΑΕ) – Freezone

Reliable Ιncorporation!

Χαρακτηριστικά Χώρας

Το Αϊμάν είναι ένα από τα εφτά εμιράτα που απαρτίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντουμπάι, στο νότιο τμήμα του Περσικού Κόλπου.

Παλαιότερα ήταν γνωστό για τα ναυπηγεία του και για εμπορικές του δραστηριότητες στο ναυτιλιακό τομέα, αλλά τα πρόσφατα χρόνια έχει γίνει γνωστότερο για τον ανερχόμενο βιομηχανικό του τομέα.

Το Αϊμάν (ΗΑΕ) είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στα ΗΑΕ, καθώς και ο μεγαλύτερος παραγωγός κεραμικών στον κόσμο. Λόγω της νέας νομοθεσίας και των νέων κανονισμών που θέσπισαν οι αρχές του, το Αϊμάν εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά και επενδυτικά κέντρα του κόσμου, που παρέχει ενδιαφέρουσες επαγγελματικές και επενδυτικές ευκαιρίες για ιδιώτες και εταιρίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Πλεονεκτήματα Χώρας

Μια IBC, ή αλλιώς «International Business Company» (Διεθνής Επιχειρηματική Εταιρία), στο Αϊμάν δύναται να διενεργεί επιχειρηματικές δραστηριότητες παγκοσμίως, να κατέχει ακίνητα στα ΗΑΕ, να χρησιμοποιείται ως επενδυτικό όχημα, να διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς και ούτω καθεξής.

Μια εταιρία στο Αϊμάν (ΗΑΕ) είναι ιδανική για:

  • Διεθνές εμπόριο
  • Μεσίτες και άλλους μεσάζοντες
  • Διαδικτυακό εμπόριο
  • Συμβούλους
  • Κατοχή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Διακράτηση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
  • Κληρονομικές υποθέσεις
  • Χρηματιστηριακά / συναλλαγματικά γραφεία

Η μορφή εταιρίας που ισχύει στο Αϊμάν (ΗΑΕ) είναι η International Business Company (IBC). Αρμόδια αρχή είναι η Επενδυτική Αρχή του Αϊμάν, και οι εταιρίες υπόκεινται στους Κανονισμούς περί Υπεράκτιων Εταιριών του Αϊμάν (ΗΑΕ) του 2006. Δεν υφίσταται δημόσιο μητρώο στελεχών εταιριών και, ως εκ τούτου, δεν δημοσιεύονται στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε από τα στελέχη της κάθε εταιρίας.

Ίδρυση Εταιρίας

Χρόνος σύστασης: Εντός 72 ωρών

Λογιστική απαίτηση: Δεν ισχύουν λογιστικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις περί υποβολής αναφορών

Φορολόγηση: 0%

Κυριότητα: Οι εταιρίες επιτρέπεται να ανήκουν κατά 100% σε αλλοδαπά πρόσωπα

Απαιτούμενο καταβεβλημένο κεφάλαιο: Δεν ισχύει καμία απαίτηση περί καταβεβλημένου κεφαλαίου

Βάση του ισχύοντος νομικού συστήματος: Η νομοθεσία των ΗΑΕ

Ελάχιστος αριθμός μελών του ΔΣ 1 μέλος του ΔΣ κατ’ ελάχιστον

Ελάχιστος αριθμός μετόχων: 1 μέτοχος κατ’ ελάχιστον

Μετοχές εις τον κομιστή Δεν επιτρέπονται οι μετοχές εις τον κομιστή

Κόστος ίδρυσης εταιρίας

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ & ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 8.800 ΕΥΡΩ