Ίδρυση Εταιρείας στην Λιβερία

Reliable Offshore Incorporation!

Η International Business Company (IBC) είναι η πιο δημοφιλής εταιρική οντότητα (ευρέως χρησιμοποιούμενο όχημα), με 0% φορολογία εταιρικών κερδών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς ανά την υφήλιο.

Η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα είναι από τα βασικά χαρακτηρίστηκα μιας εταιρείας  στην Λιβερία.

Η κυβέρνηση της Λιβερίας έχει αρνηθεί οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με ξένες χώρες ή οργανώσεις με αντάλλαγμα την πρόσφορα οικονομικής βοήθειας, υπερασπιζόμενη έτσι την εμπιστευτικότητα των στοιχείων της εκάστοτε εταιρείας. Έτσι ο τομέας αυτός των offshore συμβάλλει σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας. Υπάρχει επομένως πρόθεση από την κυβέρνηση αλλά και το ευρύτερο κοινό για την διατήρηση και την ανάπτυξη της χώρας πάνω στο τομέα των offshore.

 

Η χρήση των Λιβεριανών εταιριών τις κάνει ιδανικές  για:

  1. Παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών
  2. Επενδυτικές εταιρίες – Ναυτιλιακά
  3. Εταιρία πληροφορικής- Διαφημιστική Εταιρία
  4. Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων
  5. Αγορά σκαφών αναψυχής η πλοίων
  6. Εταιρίες Συμμετοχών (Holding Companies)
  7. Αγορά και κατοχή ακίνητου στο εξωτερικό στο όνομα της Λιβεριανής εταιρίας (χωρίς πόθεν έσχες και υψηλή φορολογία)-Asset protection