Ίδρυση εταιρίας στα Νησιά Μαρσάλ

Reliable Offshore incorporation!

Χαρακτηριστικά Χώρας

Τα Νησιά Μάρσαλ, ή αλλιώς η Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ όπως είναι η επίσημη ονομασία τους, είναι μια ομάδα από ατόλες νησιών στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού.

Πλεονεκτήματα Χώρας

Η ίδρυση μιας εταιρείας στα Νησιά Μάρσαλ προσφέρει πολλά οφέλη γιατί παρέχει τη δυνατότητα για δράση σε ένα ιδιαίτερα ευέλικτο περιβάλλον για διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στα Νησιά Μάρσαλ μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Limited Liability Company) έχει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά:

1. Οι διευθυντές των εταιρειών των Νησιών Μάρσαλ δεν έχουν ευθύνη εκτός αν αθετήσουν τα επίσημα καθήκοντα τους και οι υποχρεώσεις των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της κεφαλαιοποίησης των μετοχών της εταιρείας (δηλαδή του ποσοστού συμμετοχής τους)

2. Οι εταιρείες θεωρούνται ως χωριστές νομικές οντότητες και δεν ταυτίζονται με τους ιδιοκτήτες τους. Αυτό κάνει την ίδρυση εταιρειών στα Νησιά Μάρσαλ ιδανικό προορισμό για ένα σωστό φορολογικό σχεδιασμό.

Μια ιδρυθείσα εταιρεία στα Νησιά Μάρσαλ έχει το δικαίωμα να ασκεί τις δραστηριότητές της σε οποιαδήποτε χώρα, ακριβώς όπως και μια τοπική εταιρεία. Παρόλα αυτά όπως και μια τοπική εταιρεία θα πρέπει να τηρεί στους νόμους και τους κανονισμούς στον χώρο όπου δραστηριοποιείται.

Τα κύρια χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες μιας εταιρείας στα Νησιά Μάρσαλ είναι:

> Σας παρέχει τη δυνατότητα για αγορές, πωλήσεις μετοχών, έκδοση ομολόγων καθώς επίσης και συναλλαγές και πολύτιμα μέταλλα.

> Άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού.

> Άνοιγμα εταιρικού επενδυτικού λογαριασμού σε χρηματιστηριακή εταιρεία.

> Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να αποκαλυφθούν τα στοιχεία των ιδιοκτητών αλλά ούτε υπάρχει περιορισμός για την ιθαγένεια τους καθώς και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τους διευθυντές ή τους μετόχους να κατοικούν στη χώρα.

> Οι μέτοχοι απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών άδειας λειτουργίας, των φόρων εισοδήματος, την φορολόγηση της εταιρείας, τη φορολόγηση των κερδών της εταιρείας, καθώς και της περιουσίας ή κληρονομιάς, τη διαδοχή ή το φόρο επί των κερδών ή τα τέλη χαρτοσήμου ή τους φόρους μεταβίβασης εκτάσεων που σχετίζονται με τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας.

> Συναντήσεις διευθυντών και μετόχων (εάν απαιτούνται) μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεφώνου ή φαξ ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

> Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη δυνατότητα συγχώνευσης, εξαγοράς ή κοινοπραξίας με άλλες εταιρείες.

> Δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή οικονομικών καταστάσεων ή ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.

> Δεν τηρείται επίσημο αρχείο τιμολογίων.

Κόστος ίδρυσης εταιρίας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ 1690 $ 

ΕΝΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΩΝ 900 $ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ.

ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο +30 210 4175 402 για μια δωρεάν ενημέρωση!

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι υπεράκτιες-εξωχώριες (offshore) εταιρίες είναι απολύτως νόμιμες όταν χρησιμοποιούνται για νόμιμη δραστηριότητα και ο ιδιοκτήτης τους (beneficial owner) δηλώνει τα κέρδη του στο κράτος που βρίσκετε η φορολογική του κατοικία!
×
Newsletter Sign Up
Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε πρώτος φορολογικά νέα & αλλαγές σε φορολογικούς νόμους!