Μια απο τις αρχές της Callamus ειναι να συνεισφέρει στην πρόοδο της τοπικής κοινωνίας όπου και βρίσκονται τα κατά τόπους γραφεία της. Η Callamus στηρίζει το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, ενα απο τα σημαντικότερα ιδρύματα στην Ελληνική επικράτεια με αδιάλειπτη ιστορία ανω των εκατό χρόνων.