Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός

Η μείωση του  φορολογικού συντελεστή των σημερινών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία τους. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να προσεγγίζουν τον φορολογικό τους σχεδιασμό με κριτήρια πέρα από τους φορολογικούς νόμους μιας χώρας.

Από την ίδρυση  εταιρειών σε προορισμούς με ευνοϊκή φορολόγηση μέχρι και το σχεδιασμό για τον νόμιμο επαναπατρισμό κερδών, οι φοροτεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να χαράξετε μια διεθνή φορολογική στρατηγική κρατώντας σας ταυτόχρονα ενήμερους για τις φορολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν την επιχείρησή σας.

Στόχος του διεθνούς φορολογικού  σχεδιασμού που θα σας υποδείξουμε δεν είναι σε καμία περίπτωση η απόκρυψη κερδών από τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, αλλά η αύξηση του κέρδους σας με ταυτόχρονη μείωση των φορολογικών σας επιβαρύνσεων  καθώς και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην εταιρίας σας.

Σχετικό Βίντεο

Ο φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να είναι είτε σε εγχώριο είτε σε διεθνές επίπεδο. Το παν για ένα  σωστό και αποτελεσματικό φορολογικό σχεδιασμό είναι η σωστή μελέτη της εγχώριας αλλά και διεθνής φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να μπορεί να χαραχτεί μια αποδοτική φορολογική στρατηγική που θα προβλέπει τις μελλοντικές ανάγκες μιας επιχείρησης.

Η Callamus σας ενημερώνει και σας καθοδηγεί στα παρακάτω φορολογικά θέματα :

 • Η έννοια του παγκόσμιου εισοδήματος με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο και το κοινοτικό δίκαιο
 • Πραγματική και  καταστατική έδρα επιχείρησης (substance requirements)
 • Πότε μία επιχείρηση με έδρα στο εξωτερικό θεωρείται συγγενής/θυγατρική/μητρική ελληνικής επιχείρησης
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές και τι ισχύει με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο και το κοινοτικό δίκαιο.
 • Φορολόγηση και υποχρεώσεις:
  -εταιρείας εξωτερικού που ανήκει / είναι συγγενής / είναι θυγατρική με ελληνική εταιρεία
  -ελληνικής εταιρείας με όμοιες εταιρικές σχέσεις με εταιρεία εξωτερικού
 • Συναλλαγές ελληνικών εταιρειών με εταιρείες  του εξωτερικού (εντός ή εκτός κοινότητας)
 • Φορολογική αντιμετώπιση εταιρειών εξωτερικού με ιδιοκτήτες / μέλη διοίκησης με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα
 • Σχεδιασμός φορολογικών υποχρεώσεων εταιρειών εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
 • Φορολόγηση μερισμάτων από εταιρεία εξωτερικού
 • Συναλλαγές με επιχειρήσεις που εδρεύουν σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Κύπρος, Βουλγαρία κλπ.)
 • Χώρες μη συνεργάσιμες φορολογικά
 • Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ερμηνεία & εφαρμογή
 • Αλλοδαποί τραπεζικοί λογαριασμοί (beneficial owners & nominees)
 • Φορολογικά αποδοτικές χώρες για την ίδρυση μητρικών εταιρειών
 • Φορολογικά αποδοτική διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησία και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Callamus

Κλείστε δωρεάν το πρώτο σας ενημερωτικό ραντεβού μέσα στην επόμενη εβδομάδα, συμπλήρωσε παρακάτω το email σου και κερδίστε έκπτωση 5% σε όποιο service αποκτήσεις.

Κέρδισε χρήματα σήμερα, μειώνοντας νόμιμα την φορολογία σου.