Προγραμματίστε την κατοχή, εκμετάλλευση, καθώς και την διαδοχή της κληρονομιάς σας με το πιο αποτελεσματικό και λιγότερα φορολογήσιμο τρόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να διεκπεραιώσουμε τον αντίστοιχο σχεδιασμό για την δική σας περίπτωση.

Πως θα Επωφεληθώ από τον Κληρονομικό Σχεδιασμό?

Για παράδειγμα μια κληρονομιά που αποτελείται μόνο από ακίνητα υψηλής αξίας, τώρα πλέον συμφέρει να μεταβιβαστούν σε μια εταιρία όπου εσείς θα είστε μέτοχοι. Έτσι τα ακίνητα ανήκουν σε εταιρία, όπου αυτή εισπράττει τα εισοδήματα αλλά πραγματοποιεί και έξοδα. Τα κέρδη της εταιρίας φορολογούνται στην Ελλάδα με τους ισχύοντες συντελεστές 24%, που είναι πολύ χαμηλότεροι από τους συντελεστές των φυσικών προσώπων που μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 45%. Εφόσον το ακίνητο ανήκει πλέον στην εταιρία η κυριότητά του μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς να πληρωθεί περαιτέρω φόρος μεταβίβασης, αφού η συναλλαγή θα γίνει με τη μεταβίβαση των μετοχών της αλλοδαπής εταιρίας. Ο σχεδιασμός αυτός εξυπηρετεί από πολλές απόψεις όταν πρόκειται για κληρονομιές ή γονικές παροχές.

Συντελεστές

Εταιρική Φορολόγηση στην Ελλάδα

22 %

Μέγιστη Φορολόγηση Φυσικού Προσώπου στην Ελλάδα ( από 40.000 € εισόδημα και ανω)

44 %

Επικοινωνήστε μαζί μας για να διεκπαιρεώσουμε τον αντίστοιχο σχεδιασμό για την δική σας περίπτωση.

Ή καλέστε μας : +30 210 4294958