Τηρούμε τα λογιστικά βιβλία (λογιστικές εγγραφές, χρηματοοικονομικές καταστάσεις – ισολογισμοί ) για την offshore εταιρία σας,
σε πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές!

Εξειδικευόμαστε σε Marshall islands. Liberia, Seychelles, British Virgin Islands και οποιαδήποτε άλλη υπεράκτεια δικαιοδοσία.

Γνωρίζουμε τον τρόπο και τα standards που θέλει η τράπεζα σας στο εξωτερικό να τηρούνται τα βιβλία σας.

Έχουμε εμπειρία 14 ετών!

Ή καλέστε μας : +30 210 4294958