Κληρονομικός Σχεδιασμός

Προγραμματίστε την κατοχή, εκμετάλλευση, καθώς και την  διαδοχή της κληρονομιάς σας
με το ποιο αποτελεσματικό και λιγότερα φορολογήσιμο τρόπο.
Στην Ελλάδα αντίστοιχα εργαλεία είναι η σύνταξη επίσημης διαθήκης καθώς και η γονική παροχή.