Κληρονομικός Σχεδιασμός

Προγραμματίστε την κατοχή, εκμετάλλευση, καθώς και την  διαδοχή της κληρονομιάς σας με το ποιο αποτελεσματικό και λιγότερα φορολογήσιμο τρόπο. Για παράδειγμα μια κληρονομιά που αποτελείται μόνο από ακίνητα, τώρα πλέον συμφέρει να μεταβιβαστούν σε μια εταιρία όπου εμείς θα είμαστε μέτοχοι. Έτσι τα ακίνητα ανήκουν σε εταιρία, όπου αυτή εισπράττει τα εισοδήματα αλλά πραγματοποιεί και έξοδα. Τα κέρδη της εταιρίας φορολογούνται στην Ελλάδα με τους ισχύοντες συντελεστές 29%, που είναι πολύ χαμηλότεροι από τους συντελεστές των φυσικών προσώπων που μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 45%.
Εφόσον το ακίνητο ανήκει πλέον στην εταιρία η κυριότητά του μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς να πληρωθεί περαιτέρω φόρος μεταβίβασης, αφού η συναλλαγή θα γίνει με τη μεταβίβαση των μετοχών της αλλοδαπής εταιρίας. Ο σχεδιασμός αυτός εξυπηρετεί από πολλές απόψεις όταν πρόκειται για κληρονομιές ή γονικές παροχές.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να σας δείξουμε το τρόπο, καθώς και να διεκπεραιώσουμε τον αντίστοιχο προγραμματισμό για την δική σας περίπτωση.

×