Εμπιστ/χικές Υπηρεσίες

Χάρις στη μεταβίβαση κυριότητας, στην ευέλικτη δομή και στα οφέλη της εμπιστευτικότητας, τα καταπιστεύματα και τα ιδρύματα αποτελούν ιδανική λύση για αρκετές περίπλοκες προσωπικές και εταιρικές καταστάσεις.
Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τη δημιουργία καταπιστευμάτων και ιδρυμάτων για όλους τους ιδιωτικούς και εταιρικούς πελάτες. Η εξειδίκευση της Callamus εγγυάται την εκπλήρωση των προσδοκιών όλων των πελατών μας και τη διασφάλιση των μέγιστων δυνατών ωφελημάτων για αυτούς.

Η προσέγγιση της Callamus διασφαλίζει επίσης τη δημιουργία και τη διατήρηση του ορθού είδους καταπιστεύματος και ιδρύματος στον κατάλληλο τομέα δικαιοδοσίας με την απαραίτητη πρόσβαση για την κάλυψη των καθημερινών επιχειρηματικών και οικογενειακών αναγκών.

Αφιερώνουμε χρόνο προκειμένου να κατανοήσουμε τις προσωπικές απαιτήσεις του κάθε πελάτη και να προσφέρουμε όλη τη γκάμα των επιλογών που αφορούν στη δημιουργία και διαχείριση καταπιστευμάτων και ιδρυμάτων.

Τα καταπιστεύματα και ιδρύματα προσφέρουν πολλές λύσεις για την εξασφάλιση αποδοτικότητας τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις, όπως:

  • Προστασία περιουσιακών στοιχείων
  • Φορολογικό προγραμματισμό και μεταφορά φορολογικής έδρας
  • Σχεδιασμό διαδοχής
  • Προστασία πιστωτών
  • Διαχείριση πολιτικών κινδύνων
  • Εμπιστευτικότητα
  • Σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
  • Διάταξη περί οικογενείας

Για την εξεύρεση εξειδικευμένης λύσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σήμερα.

×