Φορολογικά Νέα

& αλλαγές σε φορολογικούς νόμους

H ψήφιση του Ν. 4387/2016 επέφερε σημαντικές αλλαγές τόσο στη φορολογία όσο και στο ασφαλιστικό, οι κυριότερες από τις οποίες βρίσκονται κάτωθι:

  • Νέα κλίμακα στη φορολογία εισοδήματος (ισχύει για εισοδήματα συνταξιούχων, μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών που αποκτώνται από 1.1.2016):
Διαβάστε περισσότερα: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΓΙΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Ν. 4387/2016

Η Κύπρος την τελευταία δεκαετία έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές και ελκυστικές χώρες για επενδύσεις στο εσωτερικό της. Μάλιστα από τον Ιούλιο του 2015 έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στη νομοθεσία αναφορικά με τους επενδυτές φορολογικούς κατοίκους Κύπρου.

Πιο συγκεκριμένα, τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Κύπρο απολαμβάνουν 17ετή απαλλαγή από τη φορολογία από το εισόδημα που λαμβάνουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό αναφορικά με μερίσματα, τόκους και εισοδήματα από ενοίκια (απαλλαγή από την Εισφορά Ειδικής Άμυνας). Επίσης, οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου απαλλάσσονται από την φορολογία  από τα κέρδη κατά τη διάθεση αξιογράφων.

Διαβάστε περισσότερα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το Υπουργείο Οικονομικών πιθανότατα εντός του μήνα θα προβεί σε δημοσίευση σχεδίου νόμου του πολυαναμαινόμενου περιουσιολογίου βάσει του οποίου θα καθορισθούν ειδικότερα το χρονικό σημείο έναρξης εφαρμογής, υποβολής του και ο εν γένει τρόπος λειτουργίας του.

Σε κάθε περίπτωση είναι ολοφάνερο πως η εφαρμογή του περιουσιολογίου αποσκοπεί αφενός στο εάν τα δηλούμενα περιουσιακά στοιχεία συμβαδίζουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα του παρελθόντος και αφετέρου στο να εδραιωθεί η βάση και η αφετηρία για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, που πιθανόν θα αποτελέσουν και τη βασική ελεγκτική τακτική στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
×