ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΓΙΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Ν. 4387/2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΓΙΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Ν. 4387/2016

H ψήφιση του Ν. 4387/2016 επέφερε σημαντικές αλλαγές τόσο στη φορολογία όσο και στο ασφαλιστικό, οι κυριότερες από τις οποίες βρίσκονται κάτωθι:

 • Νέα κλίμακα στη φορολογία εισοδήματος (ισχύει για εισοδήματα συνταξιούχων, μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών που αποκτώνται από 1.1.2016):

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιµακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήµατος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

20000

22%

4400

20000

4400

10000

29%

2900

30000

7300

10000

37%

3700

40000

11000

Υπερβάλλον

45%

     

 

 • Έκπτωση φόρου. Δεν ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες. Ισχύει για συνταξιούχους, μισθωτούς και αγρότες.

Αριθμός τέκνων

  Έκπτωση φόρου

Χωρίς τέκνα

1900

Ένα

1950

Δύο

2000

Τρία

2100


Ο ως άνω πίνακας ισχύει για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

 • Φόρος μερισμάτων(ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2016). Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης  των μερισμάτων από 10% σε 15%. Με τη διάταξη αυτή στη φορολόγηση τόκων και μερισμάτων, εισοδήματα της ίδιας κατηγορίας (από κεφάλαιο), επιβάλλεται ο ίδιος συντελεστής.
 • Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2016). Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται πλέον με την νέα κλίμακα με συντελεστές 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, 35% για εισοδήματα από 12.001 ευρώ έως και 35.000 ευρώ και με συντελεστή 45% για υπερβάλλοντα εισοδήματα.
 • Νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης

Εισόδημα

Εισφ. Αλληλεγγύης

0 – 12.000

0%

12.001 - 20.000

2,20%

20.001 - 30.000

5,00%

30.001 - 40.000

6,50%

40.001 - 65.000

7,50%

65.001 - 220.000

9,00%

>220.000

10,00%

 • Νέος συντελεστής φόρου 29% στα κέρδη νομικών προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία ( οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, κοινοπραξίες, εμπιστεύματα κτλπ )
 • Καταργείται η κατώτερη σύνταξη, που μέχρι τώρα ήταν 486 ευρώ με 15 χρόνια ασφάλισης και 4.500 ένσημα. Καθιερώνεται η εθνική σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στα 384 ευρώ, για όσους θα έχουν στο εξής από 20 έτη ασφάλισης και άνω. Για περιπτώσεις συνταξιοδότησης με λιγότερα έτη, η εθνική σύνταξη θα είναι μικρότερη κατά 2% για κάθε έτος πριν από το 20ό.

 

 • Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις παίρνουν περίοδο χάριτος για 2,5 έτη ακόμα καθώς θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014 (σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις) και μέχρι τις 31/12/2018.

 

 • Καταργείται το ΕΚΑΣ από 1/1/2020. Από 1.1.2016 και έως την 31.12.2019 η δαπάνη θα μειώνεται μέσω της αυστηροποίησης των εισοδηματικών κριτηρίων και κάθε χρόνο θα χάνει το ΕΚΑΣ ένα ποσοστό χαμηλοσυνταξιούχων έως ότου μηδενιστεί τελείως.

 

 • Μειώνεται περισσότερο το πλαφόν για την κύρια σύνταξη στα 2.000 ευρώ μικτά αντί για 2.304 που προβλεπόταν αρχικά. Ωστόσο, με βάση την ισχύουσα «οροφή» που προβλέπει ανώτατο ποσό σύνταξης 2.703 ευρώ μηνιαίως, το μαχαίρι στην ανώτατη σύνταξη ανέρχεται στο 26%. Πλέον η ανώτατη σύνταξη θα είναι 2.000 ευρώ μικτά.

 

 • Αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις για την προσωρινή σύνταξη. Προβλέπεται ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη αν δεν έχει ολοκληρωθεί η αναγνώριση - εξαγορά των πλασματικών ετών που προϋποθέτει καταβολή χρημάτων. Επιπλέον οι προσωρινές συντάξεις θα κυμαίνονται μεταξύ 384 και 768 ευρώ.

 

 • Πλέον όλοι οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές επί του συνολικού εισοδήματος τους, 20% για την κύρια ασφάλιση, 7% για την επικουρική ασφάλιση, 6,95% για ασθένεια κι επιπλέον 4% εφόσον έχουν παρακράτηση για εφάπαξ. Συνολική επιβάρυνση37,95% επί του συνολικού εισοδήματος. Για ελεύθερους επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενους οι εισφορές υπολογίζονται πλέον επί του μηνιαίου εισοδήματός τους με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητας τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (εντός των κατώτατων και ανώτατων προβλεπόμενων ορίων).